dimecres, 25 d’octubre de 2017

T3. ARRELS QUADRADES. 1r ESO
T3. JERARQUIA DE LES OPERACIONS. 1r ESO
T3. OPERACIONS AMB POTÈNCIES. 1r ESO
T2. OPERACIONS COMBINADES AMB ENTERS. 1r ESO
T2. PROPIETAT DISTRIBUTIVA I FACTOR COMÚ. 1r ESO
T2. RESTA DE NOMBRES ENTERS. 1r ESO
T2. SUMA DE NOMBRES ENTERS. 1r ESO
T1. PLANTEJA EL PROBLEMA. 1r ESO
T1. MÚLTIPLES I DIVISORS. MCM i MCD. 1r ESO
T1. MCM o MCD? 1r ESO
T1. OPERACIONS COMBINADES AMB ENTERS. 2n ESO
T1. MCM i MCD. 2n ESO
T1. DIVISIBILITAT. ELS NOMBRES ENTERS. 2n ESO
T3. ARREL QUADRADA. 2n ESO
T3. NOTACIÓ CIENTÍFICA. 2n ESO
T3. OPERACIONS AMB POTÈNCIES. 2n ESO
T2. EXPRESSIÓ DECIMAL I FRACCIONÀRIA. 2n ESO
T2. APROXIMACIÓ I ARREDONIMENT NOMBRES DECIMALS. 2n ESO