divendres, 15 de novembre de 2019


TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS
CURS 19/20

4t ESO (TEMES 1-2-3): DIMECRES 27 DE NOVEMBRE

·         CÀLCUL DE LOGARITMES
·         FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS (FACTORS I ARRELS)
·         IDENTITATS NOTABLES
·         CÀLCUL DEL RESIDU D’UNA DIVISIÓ (VALOR NUMÈRIC I RUFFINI)
·         RAONAMENT AMB POLINOMIS I ELS CONJUNTS NUMÈRICS
·         RESOLUCIÓ D’EQUACIONS
o   POLINÒMIQUES
o   LOGARÍTMIQUES
o   EXPONENCIALS
o   RACIONALS
o   RADICALS
·         PREGUNTA DE TEORIA
·         NOMBRES RACIONALS I IRRACIONALS


TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS
CURS 19/20

3r ESO (TEMES 1-2-3-4-5): DIMECRES 27 DE NOVEMBRE
·         PREGUNTA DE TEORIA
·         CLASSIFICAR NOMBRES EN RACIONALS I IRRACIONALS
·         CÀLCUL DE LA FRACCIÓ GENERATRIU
·         OPERACIONS COMBINADES AMB ENETRS I FRACCIONS
·         OPERACIONS AMB RADICALS
·         OPERACIONS AMB NOTACIÓ CIENTÍFICA
·         DIVISIONS PER RUFFINI
·         IDENTITATS NOTABLES
·         FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS
·         OPERACIONS AMB FRACCIONS ALGEBRAIQUES
·         RESOLUCIÓ D’EQUACIONS I SISTEMES
·         RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB:
o   NOTACIÓ CIENTÍFICA
o   RAONAMENT
o   EQUACIONS I SISTEMES


TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS
CURS 19/20

2n ESO (TEMES 1-2-3-4): DIJOUS 28 DE NOVEMBRE
·         CALCULAR MCM/MCD
·         OPERACIONS AMB ENTERS, FRACCIONS, POTÈNCIES I ARRELS
·         OPERACIONS COMBINADES AMB QUALSEVOL NOMBRE
·         PROPORCIONS
·         RELACIÓ ENTRE MAGNITUDS
·         ESCRIURE NÚMEROS EN NOTACIÓ CIENTÍFICA
·         CÀLCUL DE LA FRACCIÓ GENERATRIU
·         PREGUNTA DE TEORIA
·         RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB:
o   NOTACIÓ CIENTÍFICA
o   MCM/MCD
o   REGLES DE TRES (PROPORCIONALITAT SIMPLE I COMPOSTA)
o   FRACCIONS