diumenge, 4 de novembre de 2018


TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS

SETMANA DEL 22 AL 28 DE NOVEMBRE. SORT A TOTS I TOTES!4t ESO (TEMES 1-2-3)
·         CÀLCUL DE LOGARITMES
·         FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS (FACTORS I ARRELS)
·         IDENTITATS NOTABLES
·         CÀLCUL DEL RESIDU D’UNA DIVISIÓ (VALOR NUMÈRIC I RUFFINI)
·         RAONAMENT AMB POLINOMIS I ELS CONJUNTS NUMÈRICS
·         RESOLUCIÓ D’EQUACIONS
o   POLINÒMIQUES
o   LOGARÍTMIQUES
o   EXPONENCIALS
o   RACIONALS
o   RADICALS
·         PREGUNTA DE TEORIA
·         NOMBRES RACIONALS I IRRACIONALS


TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS
SETMANA DEL 22 AL 28 DE NOVEMBRE. SORT A TOTS I TOTES!
3r ESO (TEMES 1-2-3-4)
·         PREGUNTA DE TEORIA
·         CLASSIFICAR NOMBRES EN RACIONALS I IRRACIONALS
·         CÀLCUL DE LA FRACCIÓ GENERATRIU
·         OPERACIONS COMBINADES AMB ENETRS I FRACCIONS
·         OPERACIONS AMB RADICALS
·         OPERACIONS AMB NOTACIÓ CIENTÍFICA
·         DIVISIONS PER RUFFINI
·         IDENTITATS NOTABLES
·         FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS
·         OPERACIONS AMB FRACCIONS ALGEBRAIQUES
·         RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB:
o   NOTACIÓ CIENTÍFICA
o   RAONAMENT

TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS
SETMANA DEL 22 AL 28 DE NOVEMBRE. SORT A TOTS I TOTES!


2n ESO (TEMES 1-2-3-4)
·         CALCULAR MCM/MCD
·         OPERACIONS AMB ENTERS, FRACCIONS, POTÈNCIES I ARRELS
·         OPERACIONS COMBINADES AMB QUALSEVOL NOMBRE
·         PROPORCIONS
·         RELACIÓ ENTRE MAGNITUDS
·         ESCRIURE NÚMEROS EN NOTACIÓ CIENTÍFICA
·         CÀLCUL DE LA FRACCIÓ GENERATRIU
·         PREGUNTA DE TEORIA
·         RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB:
o   NOTACIÓ CIENTÍFICA
o   MCM/MCD
o   REGLES DE TRES (PROPORCIONALITAT SIMPLE I COMPOSTA)
o   FRACCIONS

TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS

SETMANA DEL 22 AL 28 DE NOVEMBRE. SORT A TOTS I TOTES!
 • 1r ESO (TEMES 1-2-3-4)
  ·         CALCULAR MCM I MCD
  ·         OPERACIONS COMBINADES AMB ENTERS
  ·         PREGUNTA DE TEORIA
  ·         TRAURE FACTOR COMÚ
  ·         SUMAR, RESTAR, MULTIPLICAR I DIVIDIR ENTERS.
  ·         OPERACIONS AMB POTÈNCIES
  ·         APLICAR CRITERIS DE DIVISIBILITAT
  ·         EXPRESSAR UN ENUNCIAT AMB NOMBRES ENTERS
  ·         OPERACIONS AMB FRACCIONS
  ·         RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB:
  o   MCM/MCD
  o   NOMBRES ENTERS
  o   POTÈNCIES
  o   FRACCIONS
  o   ARRELS