diumenge, 10 de desembre de 2017

TEMA 5. SOLUCIONS. 1r ESO
TEMA 5. SOLUCIONS. 3r ESO
TEMA 4. SOLUCIONS. 4t ESO
TEMA 4. INEQUACIONS LINIALS AMB 2 INCÒGNITES. 4t ESO
TEMA 4. INEQUACIONS RACIONALS. 4t ESO
TEMA 4. INEQUACIONS POLINÒMIQUES. 4t ESO
TEMA 5. PROBLEMES AMB SISTEMES D'EQUACIONS. 3r ESO
TEMA 5. SISTEMES D'EQUACIONS. 3r ESO
TEMA 5. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB EQUACIONS. 3r ESO
TEMA 5. EQUACIONS. 3r ESO
TEMA 5. SOLUCIONS. 2n ESO
TEMA 5. IDENTITATS NOTABLES. 2n ESO
TEMA 5. OPERACIONS AMB POLINOMIS. 2n ESO

TEMA 5. EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES. VALOR NUMÈRIC. 2n ESO

dissabte, 9 de desembre de 2017

TEMA 5. OPERACIONS AMB DECIMALS. 1r ESO
TEMA 5. FRACCIONS I DECIMALS. 1r ESO
TEMA 5. ORDENACIÓ I APROXIMACIÓ DECIMALS. 1r ESO
VIDEO SISTEMA D'EQUACIONS. MÈTODE GRÀFIC
VIDEO SISTEMES D'EQUACIONS. REDUCCIÓ
VIDEO SISTEMES D'EQUACIONS. IGUALACIÓ

VIDEO SISTEMES D'EQUACIONS. SUBSTITUCIÓ