dijous, 13 de febrer de 2020

TRIMESTRALS 2a AVALUACIÓ       2n ESO     CURS 19/20

 • Pregunta de teoria
 • Expressar en llenguatge algebraic un enunciat
 • Resolució d'equacions de 1r i 2n grau
 • Operacions amb monomis i polinomis
 • Identitats notables
 • Resolució de problemes amb
  • Regles de tres directes i inverses
  • Proporcionalitat composta
  • Repartiments directes i inversos
  • Percentatges
  • Equacions
TRIMESTRALS 2a AVALUACIÓ 4t ESO  CURS 19/20

 • Resolució de problemes amb:
  • inequacions
  • trigonometria
  • vectors
 • Relacions fonamentals de la trigonometria (RFT)
 • Relació entre les raons trigonomètriques de diferents angles 
 • Resolució de triangles rectangles i no rectangles
 • Angle que formen 2 vectors.
 • Equacions de la recta
TRIMESTRALS 2a AVALUACIÓ 3r ESO  CURS 19/20

 • Pregunta de teoria
 • Resolució de problemes amb:
  • Regles de tres simples (directa i inversa) i composta.
  • Percentatges i percentatges encadenats.
  • Repartiments directes i inversos.
  • Raons i escales
  • Teorema de Tales
  • Interés simple i compost
 • Càlcul d'àrees i longituds de figures planes (poligonals i circulars)
 • Càlcul d'àrees i volums de cossos.
 • Càlcul de vectors i opracions amb vectors.