divendres, 17 de novembre de 2017

SOLUCIONS TEMA 3. 4t ESO
SOLUCIONS TEMA 2. 4t ESO
SOLUCIONS TEMA 1. 4t ESO
SOLUCIONS TEMA 4. 3r ESO
SOLUCIONS TEMA 3. 3r ESO
SOLUCIONS TEMA 2. 3r ESO

SOLUCIONS TEMA 1. 3r ESO
SOLUCIONS TEMA 4. 2n ESO.
SOLUCIONS TEMA 3. 2n ESO
SOLUCIONS TEMA 2. 2n ESO
SOLUCIONS TEMA 1. 2n ESO
SOLUCIONS TEMA 4. 1r ESO
SOLUCIONS TEMA 3. 1r ESO
SOLUCIONS TEMA 2. 1r ESO

SOLUCIONS TEMA 1. 1r ESO

diumenge, 12 de novembre de 2017

VIDEO EQUACIONS LOGARÍTMIQUES
VIDEO EQUACIONS BIQUADRADES.
VIDEO DIVIDIR FRACCIONS ALGEBRAIQUES
VIDEO MULTIPLICAR FRACCIONS ALGEBRAIQUES
VIDEO RESTA DE FRACCIONS ALGEBRAIQUES
VIDEO SUMA DE FRACCIONS ALGEBRAIQUES
VIDEO REGLES DE TRES SIMPLES(DIRECTA I INVERSA) I COMPOSTES. 2n ESO
VIDEO CÀLCUL DE LA FRACCIÓ GENERATRIU. 2n ESO
TEMA 3. EQUACIONS RACIONALS I IRRACIONALS. 4t ESO
TEMA 3. EQUACIONS LOGARÍTMIQUES I EXPONENCIALS. 4t ESO
TEMA 3. EQUACIONS POLINÒMIQUES. 4t ESO
TEMA 2. OPERACIONS AMB FRACCIONS ALGEBRAIQUES. 4t ESO.
TEMA 2. ARRELS D'UN POLINOMI. FACTORITZACIÓ. 4t ESO
TEMA 2. OPERACIONS AMB POLINOMIS. 4t ESO
TEMA1. PROPIETATS I OPERACIONS AMB ARRELS. 4t ESO
TEMA 1. POTÈNCIES I NOTACIÓ CIENTÍFICA. 4t ESO
TEMA 1. LOGARITMES. 4t ESO
TEMA 4. OPERACIONS AMB FRACCIONS ALGEBRAIQUES. 3r ESO
TEMA 4. FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS. 3r ESO
TEMA 4. DIVISIÓ DE POLINOMIS. 3r ESO.
TEMA 3. OPERACIONS AMB POLINOMIS. 3r ESO
TEMA 3. OPERACIONS AMB MONOMIS. 3r ESO
TEMA 3. IDENTITATS NOTABLES. 3r ESO.
TEMA 3. EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES I VALOR NUMÈRIC. 3r ESO.

TEMA 2. OPERACIONS AMB RADICALS. 3r ESO.
TEMA 2. OPERACIONS AMB POTÈNCIES. 3r ESO.
TEMA 2. NOTACIÓ CIENTÍFICA. 3r ESO.
TEMA 1. LA RECTA REAL. 3r ESO.
TEMA 1. NOMBRES RACIONALS I APROXIMACIONS. 3r ESO.

TEMA 1. NOMBRES RACIONALS. 3r ESO

dissabte, 11 de novembre de 2017

VIDEO 2. FRACCIONS EQUIVALENTS
VIDEO FRACCIONS EQUIVALENTS
VIDEO MULTIPLICAR I DIVIDIR FRACCIONS
VIDEO SUMAR I RESTAR FRACCIONS
VIDEO MCD
VIDEO CÀLCUL MCM
T4. PERCENTATGES
T4. PROPORCIONALITAT COMPOSTA
T4. PROPORCIONALITAT DIRECTA I INVERSA. REPARTIMENTS
T4. PROBLEMES AMB FRACCIONS
T4. OPERACIONS AMB FRACCIONS

T4. FRACCIONS EQUIVALENTS I COMPARACIÓ

T4. CONCEPTE DE FRACCIÓ

dilluns, 6 de novembre de 2017

VIDEO FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS SENSE TERME INDEPENDENT
VIDEO FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS AMB TERME INDEPENDENT
VIDEO. MULTIPLICAR POLINOMIS
VIDEO. SUMA I RESTA DE POLINOMIS
VIDEO RUFFINI. 3r ESO
VIDEO 1. IDENTITATS NOTABLES.
VIDEO LOGARITMES. 4t ESO
VIDEO MULTIPLICAR I DIVIDIR NOMBRES ENTERS. 1r ESO
VIDEO 2. OPERACIONS COMBINADES AMB POTÈNCIES I ARRELS. 2n ESO
VIDEO 1. OPERACIONS COMBINADES AMB POTÈNCIES I ARRELS.2n ESO
VIDEO SUMAR I RESTAR NOMBRES ENTERS. 1r ESO
VIDEO OPERACIONS COMBINADES AMB ENTERS. 2n ESO
VIDEO OPERACIONS COMBINADES AMB NOMBRES NATURALS. 1r ESO

VIDEO CÀLCUL ARRELS QUADRADES