diumenge, 4 de febrer de 2018

TEMA 6. PROBLEMES AMB EQUACIONS. 2n ESO
TEMA 6. EQUACIONS 2n GRAU. 2n ESO
TEMA 6. EQUACIONS 1r GRAU. 2n ESO
VIDEO EQUACIONS PRIMER GRAU AMB DENOMINADORS. 1r ESO
VIDEO EQUACIONS PRIMER GRAU AMB PARÈNTESI. 1r ESO
VIDEO RESOLUCIÓ D'EQUACIONS DE PRIMER GRAU SIMPLES. 1r ESO
TEMA 7. PROBLEMES AMB EQUACIONS. 1r ESO
TEMA 7. EQUACIONS DE PRIMER GRAU. 1r ESO

TEMA 7. LLETRES I NOMBRES. 1r ESO